Open Space Workshop

 
 Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd om in gemêleerde werkgroepen deel te nemen aan een workshop of atelier dat binnen een bepaald kader valt. Daarin krijgt iedereen de gelegenheid zijn persoonlijke talenten te tonen en nieuwe ervaringen op te doen. Openheid, betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en zelfsturing kenmerken de werksfeer, waarin speelruimte ontstaat voor dialoog en het uitwisselen van ervaringen in een informele maar inspirerende sfeer. De verschillende workshops duren gemiddeld een uur waarna de gecreëerde werkstukken op een centrale plek gepresenteerd kunnen worden. Desgewenst wordt een toelichting gegeven op het eigen werk of wordt dat van een ander becommentarieerd.


Open Space Workshops zijn gebaseerd op zeven basisprincipes:

1- Wie er ook komt, het zijn altijd de juiste mensen.

2- Wat er ook gebeurt, het is goed dat het gebeurt.

3- (Weers)omstandigheden zijn gewoon zoals ze zijn.

4- Toeval bepaalt de samenstelling van de groepen.

5- Iedereen begint wanneer hij/zij wil beginnen.

6- Iedereen stopt als hij/zij het genoeg vindt.

7- Iedereen mag gaan en staan waar hij/zij wil.

Hoe werkt een Open Space Workshop?

Open Space Workshop


Zeelandsedijk 34
NL-5408 SM Volkel
The Netherlands

Tel: 06-10583647

email:
osw (at) artworksandmore .nl


OpenSpaceWorkshop
is een onderdeel van
ArtWorksAndMore